• Priserna består av en pokal + en pärm vardera.
 • De ska återlämnas till sekreteraren en månad innan utställningen, om inte annat överenskommits.
 • Utdelas på SLS utställning.

2021 Gottåsa officiell

 • BIR Junior
 • BIM Junior
 • BIR Veteran
 • BIM Veteran
 • Bästa par
 • Äldsta hund
 • Föräldradjur och avkomma

Domare Karin Sjöholm Östlund

 • -
 • -